top of page

Mens en natuur

Verborgen schatten en openbare geheimen


Publicatie naar aanleiding van het symposium Mens en Natuur

16-05-2022Over natuur is zoveel gezegd en geschreven, gedicht, geschilderd, gedacht. De natuur is onderzocht, steeds weer bezocht, er is altijd naar

gezocht. De mens eerbiedigt, koestert en verwaarloost de natuur, dat waarin hij ademt, beweegt en waardoor hij leeft. We vertrappen de

natuur, we verheerlijken de natuur, we maken natuur, we kapen natuur. Maar wat is het dan: natuur?


Is natuur een oneindige bron van wijsheid en schoonheid, een voorbeeld van creatieve intelligentie, samenwerking, veerkracht,

aanpassingsvermogen en gezondheid? Is natuur een harmonische dans, waarin elke vorm van leven, hoe klein ook, van waarde is voor het

grotere geheel? Is natuur de handtekening van God, waarin we zijn grootsheid kunnen

herkennen en het doel van ons bestaan? Hoe kunnen wij in dat verband de woorden van Hermes Trismegistus begrijpen: ‘Zo boven, zo beneden’; wat weerspiegelt dan de natuur?


Terwijl de knoppen uitliepen, de bomen bladeren kregen, de vogels nestelden, de eerste rupsen verpopten en jonge dieren voorzichtig de wereld verkenden, deelden, op landgoed Renova in mei 2022, ruim tweehonderd mensen hun liefde voor natuur. Deze bundel bevat de lezingen van de sprekers die dag, om nog eens te lezen en te overdenken. Omdat iemand de natuur met al haar verborgen schatten en openbare geheimen in een dag kan vinden en onthullen, omdat iedereen steeds opnieuw ontdekkingen kan doen.

De teksten nodigen u uit op zoek te gaan naar de antwoorden die bij u passen. Wat natuur is. Hoe u zich verhoudt tot en met de natuur. Wat de geluiden van het bos, het water, de woorden, de klanken in u teweegbrengen. Welke rol wetenschap, kunst, religie en spiritualiteit hierin spelen. Welke rol dus de mens speelt, hoe de natuur zich door de

mens gevormd heeft.


De mens is natuur, de natuur is van de mensen geworden. We zeggen inmiddels dat het mis is gegaan doordat we onszelf buiten de natuur hebben geplaatst. De samenstellers en schrijvers willen het in deze bundel niet hebben over wat mis is gegaan of wat misgaat, ook doen ze niet aan het ophemelen van de natuur. Want in beide zit die gescheidenheid. Misschien kunnen we het voegwoord ‘en’ uit de titel Mens en natuur niet als een opsomming zien, maar maakt het een meervoud. En in dat meervoud zijn mens en natuur dan één, een

weerspiegeling, een wens.


Het gnostiek-hermetische platform van Stichting Rozenkruis biedt in zijn activiteiten steeds nieuwe gelegenheden om het licht het leven en de diepgang van het denken te onderzoeken, te proeven, te ervaren. De natuur kan onze spiegel zijn. Een symposion van een dag noch een bundel kan alle mogelijkheden van de natuur doorgronden.

Want alles ligt in de natuur verborgen. Zowel het grote als het kleine, zowel dat wat van de aarde is, als dat wat uit het licht is. Maar elk moment kan net die ene ontdekking opleveren die inzicht biedt, die ene ontmoeting die inspiratie geeft, een ervaren dat vreugde schenkt.

Met elk symposion en met elke bundel beoogt Stichting Rozenkruis

zo’n moment, zo’n mogelijkheid, te zijn.


Arwen Gerrits

Stichting RozenkruisAuteur: Matthijs Schouten-Willem Beekman-Dianne Sommers-Beatrice Augrandjean-Leo Duivenvoorden-Warner Van der Veer-Jehee-Fabienne Vanhoorde-Eric Op ’t Eynde

Nederlands | 16-05-2023 | 68 pagina's


Comentarios


Stichting Rozenkruis is een platform voor gnostiek hermetisch denken, een online en offline platform voor het schone, het goede en het ware, dat zich in en door mensen kan ontplooien. De Stichting organiseert jaarlijkse enkele symposia en lezingen.

CONTACT

Bakenessergracht 11

2011 JS Haarlem

 

T  +31 23 518 61 87

E  Stuur een e-mail

PRAKTISCH

 

Terms & Conditions

Privacy Policy

Cookies

ANBI

Vriend worden

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!

Copyright © 2023 Stichting Rozenkruis

bottom of page