top of page
SR_Flamingos_Unsplash_72_RGB.jpg

Cursus Gnosis Zutphen

Bijgewerkt op: 29 aug.

Universeel bewustzijn

Aanvang: donderdag 28 september 2023, 13:30 - 15:30 uur

Locatie: Torenkamer St. Elisabeth, Geweldigershoek 39, 7201 NC Zutphen


In de cursus Universeel bewustzijn wordt de gnostieke wijsbegeerte benaderd en belicht aan de hand van oorspronkelijke bronmateriaal. Na een algemene introductie wijden we vier bijeenkomsten aan de oer-gnosis van de Egyptische Hermes Trismegistos. De scheppingsmythe van de in Alexandrië geschoolde Valentinus vormt de opmaat tot drie bij Nag Hammadi gevonden evangeliën: dat van Filippus, van Thomas en van De Waarheid. De cursus wordt afgerond met drie bijeenkomsten gewijd aan het eertijds in Occitanië florerende Katharisme.


De cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum (rozenkruis.nl).

Er is geen voorkennis vereist.

De eerste middag is een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst.

Docenten: Johan van der Cammen en Gerard Olsthoorn.


Onderwerpen per week:


Les

Onderwerp

Datum

Hermes Trismegistos

1

Inleiding - algemene kenmerken van de gnostiek

28 september

2

Tabula Smaragdina- zo boven zo beneden

12 oktober

3

Corpus Hermeticum boek 1: Pymander

26 oktober

4

Corpus Hermeticum boek 14: de geheime reden op de berg

9 november

Nag Hammadi

5

De Castigatione Animae: vermaning van de ziel

23 november

6

De scheppingsmythe van Valentinus

7 december

7

Het Evangelie van Filippus

21 december

8

Het Evangelie van Thomas

18 januri 2024

9

Het Evangelie van de Waarheid

1 februari

Katharen

10

De Kathaarse scheppingsmythe

15 februari

11

De getuigenis van Peire Garcias

29 februari

12

De inquisitie en het bloeien van de laurier na 700 jaar

14 maart


Aanmelden per mail:

Johan van der Cammen emailadres: jcjmvandercammen@gmail.com


De prijs van de cursus bedraagt € 240 voor 12 bijeenkomsten van 2 uur. Deze cursusprijs is exclusief koffie en thee, waarvoor we de deelnemers verwijzen naar restaurant Geweldig! op de begane grond van het St. Elisabeth. De cursusbijdrage kan na de eerste bijeenkomst overgemaakt worden op rekening NL35 ABNA 0592 8688 77 van de Stichting Rozenkruis te Haarlem. Bij de eerste bijeenkomst kan de cursusmap worden aangeschaft. Deze wordt verrekend met de docent (€20)Stichting Rozenkruis is een platform voor gnostiek hermetisch denken, een online en offline platform voor het schone, het goede en het ware, dat zich in en door mensen kan ontplooien. De Stichting organiseert jaarlijkse enkele symposia en lezingen.

CONTACT

Bakenessergracht 11

2011 JS Haarlem

 

T  +31 23 518 61 87

E  Stuur een e-mail

PRAKTISCH

 

Terms & Conditions

Privacy Policy

Cookies

ANBI

Vriend worden

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!

Copyright © 2023 Stichting Rozenkruis

bottom of page